Storitve


racunovodski_servis_celje_asteli_icomini03_32x32 RAČUNOVODSKE STORITVE Asteli d.o.o. so primerne za :

────────────────────

racunovodski_servis_celje_asteli_icomini05_32x32   -   Samostojne podjetnike
racunovodski_servis_celje_asteli_ico_03   -   Mala in mikro podjetja
racunovodski_servis_celje_asteli_icomini06_32x32   -   Srednje velika podjetja
racunovodski_servis_celje_asteli_icomini08_32x32   -   Zasebnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (zdravstveni delavci, odvetniki,..)
racunovodski_servis_celje_asteli_icomini07_32x32   -   Društva  
racunovodski_servis_celje_asteli_icomini09_32x32   -   Kmetijsko dejavnost
racunovodski_servis_celje_asteli_icomini010_32x32   -   Novo ustanovljena podjetja
racunovodski_servis_celje_asteli_icomini011_32x32   -   Razne ustanove

racunovodski_servis_celje_asteli_icomini03_32x32 KAJ PONUJAMO :

────────────────────

 • vodenje poslovnih knjig
 • analitična evidenca saldakontov
 • izpisi odprtih postavk
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • izdelava zaključnega računa
 • vodenje blagajne
 • obračun plač
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • knjiženje maloprodaje
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • vodenje plačilnega prometa
 • izdelava medletnih bilanc
 • obračun obresti
 • računovodsko in davčno svetovanje
 • pomoč pri kadrovskih storitvah
 • ostale storitve po vašem naročilu

racunovodski_servis_celje_asteli_icomini03_32x32 DODATNE STORITVE :

────────────────────

 • priprava opominov
 • obračunavanje obresti
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje
 • odjava delavcev
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke)
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih
 • prevzem in dostava dokumentov na vašem podjetju
 • pomoč in svetovanje pri ustanovitvi podjetja
 • prijava v sistem DDV

────────────────────

racunovodski_servis_celje_asteli_icomini10066  VEM TOČKA

────────────────────

Za vas oddamo tudi obrazce preko VEM TOČKE (zaposlitev, odjava, refundacije..).

────────────────────

racunovodski_servis_celje_asteli_icomini10066  SUBVENCIJE

────────────────────

Za vas oddamo tudi oglas za prosto delovno mesto in vam pomagamo pri prijavi za razne subvencija na zavodu za zaposlovanje!