Cenik


Tukaj lahko najdete okvirne cene naših storitev glede na že izdelane pakete! Seveda pa se lahko z vsako stranko individualno pogovorimo in kar najbolj učinkovito izdelamo načrt računovodskih storitev, ki odgovarjajo vam!

PAKET 1


 • normiranec

cena :


ni DDV zavezanec  35 €   

PAKET 2


 • s.p., društvo
 • ni / je zavezanec za DDV
 • 1 zaposlen
 • do 5 poslovnih dogodkov mesečno (oz. 60 letno)

cena :


ni DDV zavezanec 50 €
je DDV zavezanec 60 €

PAKET 3


 • s.p., d.o.o.
 • Je zavezanec za DDV
 • 1 zaposlen
 • do 20 poslovnih dogodkov mesečno (oz. 240 letno)

cena :


85 €

PAKET 4


 • s.p., d.o.o., d.n.o.
 • Je zavezanec za ddv
 • 1-3 zaposlenih
 • do 30 poslovnih dogodkov mesečno

cena :


120 €

────────────────────

Kaj je vključeno v ceno:

 • Knjiženje prejetih in izdanih računov v glavno knjigo in analitične evidence ter knjiženje potnih nalogov
 • Obračun osnovnih sredstev (vodenje registra OS in obračun amortizacije)
 • obračun DDV (mesečno ali trimesečno) in poročanje preko e-davkov
 • Knjiženje izpiskov TR v glavno knjigo in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun plač in drugih prejemkov fizičnih oseb iz delovnega razmerja ali drugega pogodbenega razmerja in/ali obračun in oddaja prispevkov za podjetnika (obrazec OPSV)
 • Obračun davka na dodano vrednost in vodenje knjigovodstva za potrebe DDV (razen paket 1)
 • Izdelava letnih računovodskih izkazov in obračuna davka od dohodka za gospodarske družbe in društva ali iz dejavnosti za zasebnike (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, razkritja k izkazom)
 • osnovno računovodsko-davčno svetovanje
 • obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost